Dermatologinės ligos

Odos ir poodžio ligos

Pagal TLK-10-AM sisteminį ligų sąrašą išskiriamos odos ligų grupės ir dažniausi jų atstovai.

 

 

Informacijos šaltinis: TLK-10-AM / ACHI / ACS elektroninis vadovas.